Klachten

U kunt het therapieresultaat positief beïnvloeden door met uw psycholoog te bespreken hoe u de behandeling ervaart. Wat zijn uw verwachtingen van de therapie? Begrijpt u wat uw psycholoog met u bespreekt? Komt u verder met de aanpak en de eventuele oefeningen? Voelt u zich met respect bejegend, etc. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de therapie. De therapeut kan dan samen met u bekijken of de behandeling kan worden bijgesteld. Ook kan het voorkomen dat u zich niet goed bejegend voelt door uw psycholoog en klachten heeft over zijn of haar gedrag. Het is belangrijk dat u dit bespreekt met uw psycholoog.

Mocht u er met uw psycholoog niet uitkomen of het niet met hem of haar durven of willen bespreken dan is er de mogelijkheid dat u uw klacht neerlegt bij de praktijkhouder van de praktijk. U kunt dan een e-mail sturen naar info@psychologenpraktijkspel.nl t.a.v. dhr. M. Ooijman. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen. E zal dan in overleg met u en uw psycholoog gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

Mocht er geen bevredigende oplossing gevonden worden dan kunt u uw klacht neerleggen bij onze beroepsvereniging, het Nederland Instituut voor Psychologen (NIP). Meer informatie hierover vindt u op www.psynip.nl of via telefoonnummer 030-8201500.

Hebt u klachten, tips of adviezen over andere aspecten van onze praktijkvoering dan stellen wij het op prijs als u dat aan ons laat weten zodat we kunnen kijken hoe we dit kunnen verbeteren. U kunt hierbij denken aan zaken zoals de afhandeling van declaraties, informatievoorziening, toegankelijkheid van de praktijk, telefonische bejegening, etc. U kunt dan een e-mail sturen naar info@psychologenpraktijkspel.nl