Behandelingen kind en jeugd

Het hulpaanbod Kinder- en jeugdpsychologie in de eerste lijn is bestemd voor kinderen en jeugdigen van 8-18 jaar en hun ouders. Het betreft hulp in het segment laag-specialistisch. Dit betekent dat wij in de intake samen met u en uw kind kijken of de hulp passend is binnen de laag-specialistische setting van onze praktijk.

Met welke klachten kunt u bij ons terecht:

 • Slaapproblemen
 • Problemen met zindelijkheid
 • Onzekerheid, faalangst, problemen op school
 • Problemen met zelfbeeld en identiteit
 • Problemen als gevolg van echtscheiding, ziekte, overlijden en andere traumatische ervaringen (rouw en verlies, EMDR)
 • Gedragsproblemen
 • Stemmingsklachten, somberheid en angsten
 • Problemen in de ouder-kindrelatie
 • Klachten waarvoor de arts geen lichamelijke oorzaak kan vinden.

Aanmelden

U kunt op eigen initiatief of na verwijzing van uw gemeente (loket),  huisarts, specialist of school contact met ons opnemen.

Aanmelden

Eerste gesprek

Op korte termijn wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Voor kinderen en jeugdigen onder de 16 jaar vindt dit gesprek eerst met de ouder(s) of met ouder(s) en kind plaats. Na de intake wordt een Beknopt Plan Jeugdhulp gemaakt en een Verzoek Om Toewijzing (VOT) naar uw gemeente gestuurd. Pas als de hulp door uw gemeente is toegewezen kan de behandeling starten. Als de hulp wordt toegewezen dan betekent dat de hulp vergoedt wordt door uw gemeente. Wij declareren de hulp dan rechtstreeks bij de betreffende gemeente.

Psychodiagnostisch onderzoek

Naar aanleiding van het intakegesprek en de hulpvraag wordt een diagnostiek- en/of behandelplan opgesteld. De diagnostiek kan bestaan uit:

 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Onderzoek naar het sociaal en emotioneel functioneren
 • Intelligentieonderzoek

Individuele behandeling

De behandeling varieert van enkele gesprekken tot een langer contact en kan bestaan uit:

 • Ouderbegeleiding en mediatie
 • Gesprekstherapie
 • Gedragstherapie