Kosten en vergoeding volwassenen 2020

Kosten en vergoeding in 2020- Volwassenen

(vanaf 18 jaar)

 

Vergoede zorg binnen de basisverzekering:

Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering voor zover het diagnoses betreft die daarvoor in aanmerking komen. U betaalt geen eigen bijdrage, want de praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars. De verzekeraar verrekent wel uw eigen risico met u voor zover dit nog niet is verbruikt. Zo nodig zijn meerdere behandelingen per jaar mogelijk, gebonden aan voorwaarden van uw zorgverzekeraar.

 

 

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

  • U hebt een verwijzing van uw huisarts voor BGGGZ;
  • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is.

Vergoeding hangt af van ernst van uw problematiek volgens onderstaand schema. 

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort € 503,47
180002 Middel € 853,38
180003 Intensief € 1.383,65
180005 Onvolledig behandeltraject € 219,78

198300*

OVP niet-basispakketzorg Consult € 98,00
duur tijdsbesteding = contacttijd met cliënt + indirecte tijd
198301 No show € 80,00

Wij declareren direct bij zorgverzekeraars voor zover het gecontracteerde zorg betreft. 

*OVP (onverzekerd product) per consult: €98,- ( consult duur is 45 minuten)
Dit betreft diagnostiek en behandeling bij problemen die buiten de GBGGZ voorwaarden vallen. Ook als u om privéredenen geen verwijzing of contact met uw huisarts wenst, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht. Consulten worden maandelijks aan uzelf gedeclareerd.

 

Procedure bij verhindering: afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Verhinderde zorg kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Voor afspraken die te laat worden afgezegd, ongeacht uw reden daarvoor, wordt € 80,00 aan uzelf in rekening gebracht.