Kosten en vergoeding in 2019- Jeugd

(leeftijd tot 18 jaar bij start behandeling)

 

Psychologische jeugdzorg wordt vergoed door gemeenten

Onze Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waar uw kind ingeschreven staat. Er is geen eigen bijdrage als de praktijk een contract heeft met uw gemeente. Wij hebben contracten met de volgende gemeenten: Reusel- de Mierden, Oirschot, Bladel, Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Dongen, Heusden, Gilze-Rijen, Waalwijk, Goirle.

 

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

U hebt voor uw kind een verwijzing voor GBGGZ nodig van uw huisarts, medisch specialist of jeugdarts, of van een deskundige in dienst van de gemeente.

 • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is.
 • Voor zover het diagnoses betreft die daarvoor in aanmerking komen.

Beperkt psychologisch onderzoek* wordt binnen genoemde trajecten vergoed. Zie hieronder veer meer informatie.

 

Wij declareren direct bij gemeenten voor zover het gecontracteerde zorg betreft. Als er geen contract is, ontvangt u zelf de nota, die u ook zelf tijdig dient te voldoen. Of u dan recht op (gedeeltelijke) vergoeding hebt, dient u zelf bij uw gemeente na te vragen.

 

Kinder-en Jeugd tarieven 2019
Reusel-de Mierden/Oirschot/Bladel

 • 45J02  jeugdhulp ambulant regulier middel € 313,88 per maand (max indicatieduur 6 mnd, max 2 maanden declareren)
 • 45J03 jeugdhulp ambulant regulier zwaar  € 313,88 per maand (max indicatieduur 6 mnd , max 2 maanden declareren)
 • 45J14  Diagnostiek  € 117 per uur (max 20 uur)

Tarieven voor de overige gemeenten, zoek op tarieven (rechts bovenaan bij het vergrootglas)- klik op document Tarievenlijst, https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/jeugdhulp-2/stappenplan-resultaatgericht/stap-5/weten/#5ba8c1f532436

 

 

Niet vergoede zorg:

OVP (overige producten) per consult: €98,-
Dit betreft diagnostiek en behandeling bij problemen die buiten de BGGGZ voorwaarden vallen. Ook als u om privéredenen geen verwijzing of contact met uw gemeente wenst, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht. Consulten worden maandelijks aan uzelf gedeclareerd.

 

Procedure bij verhindering: afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Verhinderde zorg kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Voor afspraken die te laat worden afgezegd, ongeacht de reden daarvoor van u of uw kind, wordt € 80,00 aan uzelf in rekening gebracht.

 

*Psychologisch testonderzoek bij volwassenen en kinderen

Globale procedure bij onderzoek naar bijv. autisme, ADHD. In overleg met de behandelaar wordt vastgesteld welke onderdelen van het onderzoek wel of niet uitgevoerd zullen worden.

 1. Intakegesprek(ken): problemen van u of uw kind worden in kaart gebracht.
 2. Ontwikkelingsanamnese: gesprek over uw ontwikkeling als kind/jongere. Bij kinderen wordt dit gesprek gevoerd met ouders/verzorgers.
 3. Heteroanamnese: gesprek met iemand die u nu goed kent
 4. Vragenlijsten. Bij kinderen voor ouders en leerkracht.
 5. Neuropsychologisch testonderzoek (maximaal 1 dagdeel).
 6. Aanvullend intelligentieonderzoek.
 7. Uitslaggesprek (inclusief samenvattende rapportage met handelingsadviezen).
 8. Optioneel: begeleiding binnen onze praktijk of verwijzing naar elders.

 

Kosten

 

Kosten voor beperkte onderzoeken worden volledig vergoed binnen de productstructuur BK, BM, BI voor zover het onderzoeksvragen betreft die betrekking hebben op vermoede DSM-stoornissen die binnen de verzekerde basiszorg vallen.