Kosten kinderen en jeugdigen tot 18 jaar (leeftijd tot 18 jaar bij start behandeling)

Procedure bij verhindering: afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd.

Verhinderde zorg kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Voor afspraken die te laat worden afgezegd of niet worden nagekomen, ongeacht de reden daarvoor van u of uw kind, wordt € 80,00 aan uzelf in rekening gebracht.

Psychologische jeugdzorg wordt vergoed door gemeenten.

Onze Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waar uw kind ingeschreven staat, mits er een contract is afgesloten tussen de gemeente en onze praktijk. Er is geen eigen bijdrage als de praktijk een contract heeft met uw gemeente. Wij hebben contracten met de volgende gemeenten: Reusel- de Mierden, Oirschot, Best en Bladel.

Met ingang van 1 januari 2023 hebben wij géén contract meer met regio van Hart van Brabant. De gemeenten die hieronder vallen zijn: Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg.

Dit betekent dat als uw kind in één van eerder genoemde gemeenten ingeschreven staat, het traject bij onze praktijk helaas niet vergoed wordt.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

U hebt voor uw kind een verwijzing voor GBGGZ nodig van uw huisarts, medisch specialist of jeugdarts, of van een deskundige in dienst van de gemeente.

 • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is.
 • Voor zover het diagnoses betreft die daarvoor in aanmerking komen.

Beperkt psychologisch onderzoek* wordt binnen genoemde trajecten vergoed. Zie hieronder veer meer informatie.

Wij declareren direct bij gemeenten voor zover het gecontracteerde zorg betreft. Als er geen contract is, ontvangt u zelf de nota, die u ook zelf tijdig dient te voldoen. Of u dan recht op (gedeeltelijke) vergoeding hebt, dient u zelf bij uw gemeente na te vragen.

Kinder- en Jeugd tarieven 2019
Reusel-de Mierden / Oirschot / Bladel

 • 45J02  jeugdhulp ambulant regulier middel € 313,88 per maand (max indicatieduur 6 mnd, max 2 maanden declareren)
 • 45J03 jeugdhulp ambulant regulier zwaar  € 313,88 per maand (max indicatieduur 6 mnd , max 2 maanden declareren)
 • 45J14  Diagnostiek  € 117 per uur (max 20 uur)

Niet vergoede zorg:

OVP (overige producten) per uur  € 115. Bij behandelconsulten bestaat dit uur doorgaans uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd tenzij een langer consult gepland wordt.  Bij diagnostiektrajecten wordt verslaglegging en overleg apart gefactureerd.
Dit betreft diagnostiek en behandeling bij problemen die buiten de BGGZ voorwaarden vallen. Ook als u om privéredenen geen verwijzing of contact met uw gemeente wenst, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht. Consulten worden maandelijks aan uzelf gedeclareerd.

*Psychologisch testonderzoek bij volwassenen en kinderen

Globale procedure bij onderzoek naar bijv. autisme, ADHD. In overleg met de behandelaar wordt vastgesteld welke onderdelen van het onderzoek wel of niet uitgevoerd zullen worden.

 1. Intakegesprek(ken): problemen van u of uw kind worden in kaart gebracht.
 2. Ontwikkelingsanamnese: gesprek over uw ontwikkeling als kind/jongere. Bij kinderen wordt dit gesprek gevoerd met ouders/verzorgers.
 3. Heteroanamnese: gesprek met iemand die u nu goed kent
 4. Vragenlijsten. Bij kinderen voor ouders en leerkracht.
 5. Neuropsychologisch testonderzoek (maximaal 1 dagdeel).
 6. Aanvullend intelligentieonderzoek.
 7. Uitslaggesprek (inclusief samenvattende rapportage met handelingsadviezen).
 8. Optioneel: begeleiding binnen onze praktijk of verwijzing naar elders.

Kosten

Kosten voor beperkte onderzoeken worden volledig vergoed binnen de productstructuur BK, BM, BI voor zover het onderzoeksvragen betreft die betrekking hebben op vermoede DSM-stoornissen die binnen de verzekerde basiszorg vallen.