Kosten

Procedure bij verhindering: afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd.

Verhinderde zorg kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Voor afspraken die te laat worden afgezegd of niet worden nagekomen, ongeacht uw reden daarvoor, wordt € 80,00 aan uzelf in rekening gebracht.

CONTRACTERING ZORGVERZEKERAARS 2024

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij inmiddels een contract afgesloten voor 2023:

 • Zilveren Kruis, hieronder vallen Interpolis, FBTO, De Friesland, Achmea Zorgverzekeringen, Pro Life, Kiemer, ZieZo, Ik!, Youcare, IAK, Aevitae, Nedasco, C4me, Kettlitz Wulfse, Select & Co en Turien & Co
 • VGZ, hieronder vallen Bewuzt, United Consumers, Univé, Zekur, UMC, IZA, IZZ, SZVK, Zorgzaam, Besured, De Goudse, Promovendum, National Academic, Aevitae, Nedasco, Kettlitz Wulfse en Turien & Co.
 • CZ, hieronder vallen CZ Direct, Just, Delta Lloyd, OHRA en PZP.
 • ASR, hieronder vallen Ditzo, De Amersfoortse, Aevitae, Nedasco Kettlitz Wulfse en Turien & Co.
 • ONVZ, hieronder vallen PNOzorg en VVA.
 • Zorg en Zekerheid, hieronder valt AZVZ.
 • Caresq
 • Eno, hieronder vallen Salland en Salland ZorgDirect.
 • DSW
 • Stad Holland

Met de volgende zorgverzekeraar hebben wij geen contract afgesloten voor 2023:

 • Menzis, hieronder vallen Anderzorg, Hema, Azivo, PMA en Vink Vink.

Zorgprestatiemodel vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt er binnen de GGZ gewerkt met het Zorg Prestatie Model (ZPM).

Hierdoor verandert de manier waarop de GGZ wordt betaald door zorgverzekeraars. Dit gaat u als cliënt ook merken. U ontvangt namelijk eerder een rekening van uw zorgverzekeraar voor uw eigen risico dan u nu misschien gewend bent.

Vanaf 2022 sturen wij elke maand een rekening aan de zorgverzekeraar voor de tijd die we in de maand daar aan voorafgaand hebben besteed. Die tijd betaalt de zorgverzekeraar aan ons. En daarna kan uw zorgverzekeraar u een rekening sturen voor uw eigen risico. Daar zet de zorgverzekeraar dan bij hoeveel tijd zij aan ons hebben betaald. Daarmee wordt het voor u duidelijker wat er in rekening wordt gebracht.

 • Als u bijvoorbeeld in januari 2022 een afspraak heeft gehad in onze praktijk, dan kan uw zorgverzekeraar u al in februari 2022 een rekening sturen voor uw eigen risico. Eerder gebeurde dat pas nadat uw behandeling was afgesloten.
 • Als uw behandeling al in 2021 is gestart en u uw eigen risico over 2021 nog niet (volledig) hebt gebruikt, dan kunt u begin 2022 ook een rekening krijgen van uw verzekeraar voor uw eigen risico van 2021.
 • Als uw behandeling al in 2021 is gestart en deze loopt in 2022 door, wordt voor beide kalenderjaren uw eigen risico, indien nog niet (volledig) gebruikt, in rekening gebracht.
 • Bent u in 2021 via de zorgstraat (POZOB / DOH) behandeld, dan brengt uw zorgverzekeraar geen eigen risico of eigen bijdrage over 2021 in rekening. In 2021 was deze behandeling voor u als cliënt geheel kosteloos. Vanaf 1 januari 2022 is behandeling via de zorgstraat niet meer mogelijk, en wordt u behandeld via de zorgverzekeringswet (ZVW).
  Dan gelden de regels van het Zorg Prestatie Model (ZPM). Uw eigen risico wordt daarom vanaf  januari 2022 wel in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar.

Deze afspraken zijn landelijk gemaakt en wij hebben hier helaas geen invloed op.  Het is goed om hier rekening mee te houden als u uw zorgverzekering voor 2022 afsluit.

 • Indien u voor 2022 kiest voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplichte eigen risico,  is het mogelijk dat u al snel in het nieuwe jaar te maken krijgen met kosten die niet opwegen tegen de premiekorting voor dat vrijwillige eigen risico.
 • Indien u denkt dat betaling van uw eigen risico lastig is, dan is het verstandig om direct een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken voor uw eigen risico. Dat kan vaak aan het begin van het nieuwe jaar, of op het moment dat u een nieuwe zorgverzekering afsluit.

Ook wanneer er géén contract wordt afgesloten, kunt u nog steeds bij onze praktijk terecht. Echter komt er dan een groter deel van de kosten voor uw behandeling voor uw eigen rekening. Dit is per zorgverzekeraar verschillend. Wij adviseren u dan ook om hiervoor zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Tarieven 2024 vastgesteld door de NZA:

Behandelconsulten:
30 minuten, € 95,67   prestatiecode CO0367
45 minuten, € 135,89 prestatiecode CO0497
60 minuten, € 161,46 prestatiecode CO0627
90 minuten, € 242,67 prestatiecode CO0887

Diagnostiekconsulten:
30 minuten, € 114,20 prestatiecode CO0302
45 minuten, € 159,70 prestatiecode CO0432
60 minuten, € 183,44 prestatiecode CO0562
90 minuten, € 274,01 prestatiecode CO0822

Verzekerde zorg: De tarieven voor de verzekerde zorg zijn verschillend per zorgverzekeraar en liggen meestal lager. Indien u hier vragen over heeft kunt u hiervoor eventueel navraag doen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg: Het uurtarief voor onverzekerde zorg is € 125,00. (Dit bestaat uit een consult van 45 minuten en 15 minuten indirecte tijd)

Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar gelden andere tarieven: