Behandelingen volwassenen

Onze psychologen pakken op professionele en persoonlijke wijze samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aan. Denk niet te lang ”Ik moet er alleen uitkomen” of “het moet eerst erger worden”. Juist als u er vroeg bij bent kan een psycholoog goed helpen!

Heeft u hier weleens last van?

 • Angsten
 • Depressie
 • Somberheid
 • Overspannenheid
 • Burn-out
 • Werk- en studieproblemen
 • Verwerkingsproblematiek door ziekte of verlies van een naaste
 • Relatieproblemen
 • “vage ”lichamelijke klachten/hoofdpijn, maagpijn
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen met vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen met het ouder worden
 • Traumatische gebeurtenissen bijvoorbeeld een ongeval, overval of mishandeling.

De psycholoog is er in beginsel voor alle leeftijden. De psycholoog stelt in de intake samen met u de voorlopige diagnose en bespreekt wat eraan gedaan kan worden. In de behandeling werkt u vervolgens samen aan een oplossing. Onze psychologen werken praktisch, probleemgericht en indien nodig in nauw overleg met de huisarts. Gemiddeld zijn zeven a acht gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen, maar soms zijn een paar gesprekken genoeg. Een standaard gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Voor wie is psychologische zorg?

Psychologische zorg in de basis GGZ is toegankelijk voor iedereen. Soms gebeurt het dat de behandelend psycholoog samen met u tot de conclusie komt dat het beter is als u door een andere hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld iemand van een GGZ of een psychiater. In overleg met u wordt de huisarts daarover geïnformeerd en zal uw psycholoog u verwijzen.

Werkwijze:

Na uw aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met één van onze psychologen. De intakefase is gericht op verhelderen van uw klachten en problemen, uw leefsituatie en hulpvraag.  Wij streven ernaar dat de psycholoog die de intake met u heeft ook uw behandelend psycholoog wordt. Hier kan van worden afgeweken op inhoudelijke gronden, maar bijvoorbeeld ook wanneer u zelf geen match ervaart met uw psycholoog.

In de volgende gesprekken wordt  samen met u een behandelplan opgesteld met de doelen die u wilt bereiken.

De behandelfase bestaat uit gesprekken, evt. huiswerkopdrachten en oefeningen die gericht zijn op vermindering van symptomen, leren omgaan met problemen of met belastende omstandigheden, verwerking en herstel van evenwicht in uw functioneren. Tevens wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten over uw gemoedstoestand om het effect van de behandeling te meten en te bespreken. Bij afsluiting van uw behandeling ontvangt u tevens een cliëntentevredenheid vragenlijst.

De psychologen van SPEL behandelen alleen in de Basis-GGZ, dat wil zeggen dat er alleen sprake kan zijn van kortdurende behandelingen voor lichte tot matig-ernstige problemen. Gemiddeld zijn er ongeveer 8 consulten nodig, maximaal mogen er 12 consulten plaatsvinden.

In het behandeltraject leggen wij uw diagnose en alle activiteiten die wij voor u doen vast in een behandeltraject. Hierbij kunt u denken aan de tijd die de behandelaar besteedt aan gesprekken met u, maar ook tijd voor verslaglegging in uw dossier, overleg met derden indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

Behandelmethoden

We maken gebruik van diverse behandelmethodes/therapieën. De keuze voor een bepaalde methode gebeurt altijd in samenspraak met u. Voorbeelden van enkele methodes die wij gebruiken zijn:

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een kortdurende therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. De behandeling leidt ertoe dat nare herinneringen snel hun kracht en emotionele lading verliezen.

Cognitieve gedragstherapie: is een combinatie van gedragstherapie en het veranderen van dysfunctionele gedachtenpatronen die uw problemen in stand houden.

Relatietherapie: Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van therapie die gericht zijn op relatieproblemen. In relatietherapie brengt de therapeut samen met beide partners problemen en moeilijkheden in de relatie in kaart. Vervolgens gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt aan nieuwe omgangsvormen, het verbeteren van de communicatie, het vergroten van het wederzijds begrip en het begrijpen van elkaars gevoelens en behoeften, omgaan met verschillende verlangens.

E-health programma via Mind-district. Dit kan ingezet worden in aanvulling op uw gesprekken met uw behandelende psycholoog of eventueel ter voorbereiding van het intakegesprek. Het is een programma dat kan worden ingezet om thuis actief bezig te zijn met oefeningen of tools om uw klachten en problemen te verminderen. Tevens is er de mogelijkheid om ter overbrugging van de wachttijd E-health in te zetten om bijvoorbeeld uw problemen alvast beter in kaart te brengen.

Binnen SPEL wordt bij uw behandeling gewerkt met wetenschappelijk getoetste zorgstandaarden en modules die door en voor de beroepsgroep zijn ontwikkeld en continu worden verbeterd. Voorbeelden zijn de zorgstandaard voor angstklachten, depressieve klachten, burnout en overspanning, en e-health modules. Voor u als client is hier bruikbare informatie over te vinden op o.a. de website thuisarts.nl en nedkad.nl

Betrekken van naasten of familie bij de behandeling

Tijdens de behandeling hechten we belang aan het betrekken van uw partner of andere familieleden bij de behandeling. Dit natuurlijk alleen indien gewenst en met uw toestemming. Indien u partner of ander familielid vragen heeft over de behandeling of hoe u te ondersteunen tijdens de behandeling kan dit een reden zijn om mee te komen naar een gesprek. Soms zal dit initiatief uitgaan van uw behandelaar en soms van u of van uw partner. Bespreek het met uw psycholoog wanneer u of uw partner hier behoefte aan heeft.

Met welke problemen kunt u niet terecht bij ons?

SPEL is een praktijk die kortdurend behandeld binnen de Basis GGZ. Meer complexe, ernstige psychische problemen worden veelal behandeld binnen de Specialistische GGZ. Vaak weet uw huisarts of Praktijkondersteuner GGZ in uw huisartsenpraktijk goed met u te bepalen of uw problemen kunnen worden behandeld binnen de Basis GGZ of binnen de Specialistische GGZ. Enkele voorbeelden van problemen die niet binnen onze Basis-GGZ praktijk behandeld kunnen worden zijn ernstige verslavingen, ernstige eetstoornissen, ernstige autisme-spectrum problematiek, psychiatrische problematiek zoals schizofrenie / psychosen.

Aanmelden